Halimbawa ng antas ng wika: (pambansa), (pampanitikan), (lalawigan