Anong Kakaibang Katangian Ni Claude

1. Sino si Dr. Jose Rizal? Ano-ano ang kaniyang magandang katangian? 2

1. Sino si Dr. Jose Rizal? Ano-ano ang kaniyang magandang katangian? 2

III. Piliin sa loob ng kahon ang salitang naglalarawan upang mabuo and

III. Piliin sa loob ng kahon ang salitang naglalarawan upang mabuo and