Pinay OFW, Nanawagan At Nanghingi Ng Tulong Dahil Sa Pang-aal1pusta At