Pinoy, Hinangaan Dahil Sa Kaniyang Tapang Na Ipagtanggol Ang Isang