Dambana at Pananampalataya: BAYANG LEVITICO: Isang Pagkilala sa mga